top of page
 • Dr. Deniz Aytekin

DİYET YAPARAK KİLO VERMEK OBEZİTENİN KALP SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİNİ AZALTIR MI?

Obezite çağımızın en önemli sorunlarından birisi. Sorunun büyüklüğü o kadar ciddi ki obezitenin bir pandemi olduğunu belirten otörler dahi var.


Temel bilgiler ile başlayalım.


Nedir bu Obezite?


T.C. Sağlık Bakanlığı obeziteyi, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması olarak tanımlamaktadır.


Tanı, beden kütle indeksinin (BKİ) artışının saptanması ile konur.


BKİ=Vücut Ağırlığı (kg) / boy (m)²


Düşük kilolu <18.5 kg/m²


Normal ≥18.5-24.9 kg/m²


Fazla Kilolu ≥25-29.9 kg/m²


Obez ≥30 kg/m²


•Evre 1: 30-34.9 kg/m²

•Evre 2: 35-39.9 kg/m²

•Evre 3: ≥40 kg/m²Bazı durumlarda BKİ tanı için yeterli olmayabilir.


Bu nedenle BKİ yanında, basit bir yardımcı yöntem olan bel çevresi ölçümü de yapılmalıdır.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin 2019 yılı önerileri doğrultusunda;


 • Kadınlarda 90 cm,

 • Erkeklerde ise 100 cm üzeri bel çevresi obezite olarak tanımlanmaktadır.Peki neden önemli bu obezite ?


2017 yılı verilerine göre ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte ikisi aşırı kilolu veya obez.


Obezite ile aşağıda sayılan dolaşım sistemi hastalıklarının sıklığı artar.İnme

Venöz Tromboemboli

Pulmoner Hipertansiyon

Uyku Apne Sendromu

Aterosklerotik Kalp Damar Hastalığı

Kalp yetersizliği

Atriyal Fibrilasyon

Aritmi, ani kardiyak ölümObezite bir çok nedenle oluşabilen bir sendrom olsa da gereğinden fazla beslenme ve bedensel hareket azlığı bir çok obezite vakasının nedeni gibi durmakta.


Bu nedenle tedavide, diyet ve fiziksel aktivite/egzersiz ilk akla gelen yöntemler gibi duruyor.


İlaç ve cerrahi tedavi yöntemlerine bu yazıda değinmeyeceğim.


Obezite tedavisi yıllar sürebilen ve zorlu bir yolculuk.


Maalesef önemli oranda hasta başarılı sonuçlara ulaşamamakta.


Tedavilerin uzun dönemde sonuçları incelendiğinde ilginç sonuçlar karşımıza çıkmakta.


Yapılan analizlerde, sadece diyet tedavisi uygulayan bireylerde kalp-damar hastalıklarına ve tüm nedenlere bağlı ölüm (mortalite) oranlarının tutarlı bir şekilde düşüşü izlenememiştir.Oysa fiziksel aktivite artışı ile kardiyorespiratuvar fitness (CRF) denilen egzersiz kapasitesinin artışının sağlandığı bireylerde (VO2max artışı sağlanan bireylerde) hem kalp-damar hastalıklarına hem de tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının anlamlı ve tutarlı bir şekilde azaldığı izlenmiştir.Bunlar ne anlama geliyor?


Özetlemek gerekirse: 1. Obezite çağımızın çok önemli bir sağlık sorunu.

 2. Bir çok sistemik hastalığa neden olabilir, özellikle dolaşım sistemi riskleri çok yüksek.

 3. Tedavide diyet çok önemli. Diyet ile açlık şekeri, kolesterol, kan basıncı, insülin değerleri vb. bir çok parametre düzelme eğilimi gösterir. Ancak tek başına diyet obeziyete bağlı ölüm riskini istenen oranda azaltamıyor olabilir.

 4. Diyet tedavisinin yanında, egzersiz kapasitesini (VO2max düzeylerini) arttıracak şekilde kişiye özel antrenmanlar planlanması gerekmektedir.

 5. Kilo kaybı olmasa dahi egzersiz kapasitesindeki çok küçük artışlar bile sağkalım üzerine olumlu etkiler yapmaktadır. VO2max değerlerindeki her 1 ml/kg/dk artış, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde %7-13 azalmaya neden olmakta.

Yeni bir yılın gelmekte olduğu şu günlerde, hayatınızda sağlıklı değişimlerin olduğu bir dönem olmasını diliyorum. Sevgilerimle.
Dr. Deniz AYTEKİN

Kardiyoloji Uzmanı Tıp Doktoru

Egzersiz Fizyolojisi Doktoru (PhD).Önemli Not: Yukarıda yazdıklarım obezite hakkında toplumu bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi öneri değildir. Obezite tedavisi, konusunda tecrübeli bir ekip ile yönetilmesi gereken bir tıbbi durumdur. Bu ekip tıp doktorları, diyetisyenler ve hatta egzersiz profesyonellerinden oluşmalıdır.Yararlandığım kaynaklar:


 1. Powell-Wiley TM, Poirier P, Burke LE, Després JP, Gordon-Larsen P, Lavie CJ, Lear SA, Ndumele CE, Neeland IJ, Sanders P, St-Onge MP; American Heart Association Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; Council on Epidemiology and Prevention; and Stroke Council. Obesity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2021 May 25;143(21):e984-e1010. doi: 10.1161/CIR.0000000000000973. Epub 2021 Apr 22. PMID: 33882682; PMCID: PMC8493650.

 2. Gaesser GA, Angadi SS. Obesity treatment: Weight loss versus increasing fitness and physical activity for reducing health risks. iScience. 2021 Sep 20;24(10):102995. doi: 10.1016/j.isci.2021.102995. PMID: 34755078; PMCID: PMC8560549.

 3. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite/obezite-nedir.html

 4. https://www.oecd.org/health/obesity-update.htm

 5. https://temd.org.tr/kilavuzlar
10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page